De historie van " In de Gauwe Geit"

Historie In de Gauwe Geit

  • Cafe Roelofs
  • ’t Kuipertje
  • ’t Buitenbeentje
  • In de Gauwe geit

Het pand aan de Joncheerelaan werd in 1899 gebouwd door de familie de Ruiter. De Heer de Ruiter was veldwachter/politieagent in Nijverdal. Huib Roelofs trouwde met een dochter van de familie de Ruiter en begon in de jaren 1920-1930 een cafeetje in het pand aan de Joncheerelaan. Aan de voorkant het café-gedeelte en aan de achterkant een zaaltje, afgescheiden door een schuifdeur. Het toiletgedeelte was buiten in een houten gebouwtjes. In 1961 werd het café overgenomen door de dochter van de heer Roelofs, mevr Jo Geerling Roelofs.Het café had geen officiële naam , maar in de volksmond was het café Roelofs. Jan Kuiper nam het pand in 1986 over van mevr Geerling en hij verbouwde het cafégedeelte waarbij het café de huidige indeling kreeg. De naam van het café werd toen ook gewijzigd in café " ’t Kuipertje". In 1989 werd het café verhuurd aan Pieter van Gol en het café kreeg toen de naam "’t Buitenbeentje". In 1991 verkocht Jan kuiper het pand aan mevr Raffe, die nog steeds de eigenaar van het pand is. Ook in dit jaar kwam er een nieuwe huurde; Evert van Dijk en kreeg het café de naam: " In de Gauwe Geit " . Een naam destijds bedacht door enige klanten en afgeleid van : in de gauwigheid ff wat drinken. Evert van Dijk werd in 1992 opgevolgd door Ellen Schans en in 1996 was Jelle Eerdmans de volgende in de rij die de exploitatie van het café overnam. In september 2004 stopte Jelle Eerdmans als huurder van het café en "in de Gauwe Geit" heeft toen 4 maanden, tot januari 2005 dichtgezeten. Gert de Jong werd toen de nieuwe uitbater. Hij kwam uit Okkenbroek waar hij onderwijzer was en in de beginjaren beide banen , onderwijzer en caféhouder, part-time uitvoerde. In 2010 is hij na gestopt met het onderwijs, is toen samen met "In de Gauwe Geit" ook het dorpshuis in Okkenbroek gaan draaien . Hj heeft in 2013 het dorpshuis in Okkenbroek afgestoten en is vanaf die tijd alleen nog werkzaam "In de Gauwe Geit" .